President Christer Mårtensson var ordförande för Årsmötet.
Hemse Rotaryklubbs Klubbmästare Conny Johansson
firades på grund av att han har haft jämn födelsedag.