Johan Johansson presenterade och informerade om sitt
företag Gotland Spirits AB