VD Göran Hult berättade om Gotlandsbuss som tar över
Gotlandstrafiken juni 2023.