Presidenten,sekreteraren och klubbmästaren diskuterar
program framöver.