Marina Lorentzon som är Patientsäkerhetsstrateg vid 
Region Gotland pratade om patientsäkerhet.