VD Henrik Stangel och kontorschef Kristina Olsson
orienterade oss om Länsförsäkringar Gotland.