Cilla Gustafsson, Mathias Södergren och Anders Håkansson
 förevisade och berättade om ambulanshelikopterverksamheten
 på Gotland. 
 
 
 
Cilla Gustafsson som är chef för Samariten Ambulans 
på Gotland informerade om verksamheten.
 
 
 
 
Jonatan Ahdrian berättade om branddelen i räddningstjänsten.