Folkhögskolans musiklinje bjöd oss på en mycket fin              
Luciatablå i Hemse kyrka.
Kyrkoherde Tomas Holdar läste julevangeliet i Kyrkan.